Αγκαλιάζοντας την ευκαιρία σε ένα εξελισσόμενο τοπίο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0
Αγκαλιάζοντας την ευκαιρία σε ένα εξελισσόμενο τοπίο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με τον κόσμο να προσθέτει τόση ανανεώσιμη ενέργεια στο τα επόμενα πέντε χρόνια όπως συνέβη τα τελευταία 20, η κλιμάκωση της παραγωγής για την αξιοποίηση αυτής της ζήτησης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση.

Η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ την παραγωγική ικανότητα και οι συνεχείς περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού επιδεινώνουν τις προκλήσεις, σύμφωνα με πρόσφατη Μελέτη Deloitte. Περαιτέρω περίπλοκη της εικόνας είναι η σφιχτή αγορά εργασίας, οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κυβερνητικές πολιτικές και ένα οικονομικό περιβάλλον που καθιστούν τις επενδύσεις κεφαλαίου πιο δύσκολες.

Η αβεβαιότητα και η αστάθεια γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αντιμετωπίζει τα εξελισσόμενα κυβερνητικά κίνητρα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για «πράσινες» επιχειρηματικές πρακτικές. Οι ηγέτες με τις καλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις είναι εκείνοι που οδηγούν σε βελτιώσεις παραγωγικότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και υιοθετούν τρόπους εργασίας που καθιστούν δυνατή την ταχεία προσαρμογή στην αλλαγή.

Πώς μπορούν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στη ζήτηση και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Η παραγωγικότητα και η προσαρμοστικότητα είναι το κλειδί. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη βελτίωσή τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενεργοποιήστε την παραγωγικότητα χωρίς να επενδύσετε περισσότερο κεφάλαιο. Καθώς η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται και τα μονοπάτια της προσφοράς, οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγικότητα υιοθετώντας πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και ροές πληροφοριών. Πρέπει να δώσουν στους υπαλλήλους την άδεια να δοκιμάσουν νέες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό μπορεί να γίνει δημιουργώντας μικρούς «κόμβους» που σκέφτονται έξω από τους κανονικούς τους ρόλους. Τέτοιες ομάδες μπορούν να παρέχουν ένα χώρο για ιδεασμό έξω από την παραδοσιακή ιεραρχική δομή. Οι πολυλειτουργικές ομάδες με κοινούς στόχους μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να παρακάμψουν ορισμένους από τους πιο παραδοσιακούς παράγοντες αποκλεισμού, όπως η σιωπηλή σκέψη, η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη αντί της καινοτομίας. και αντικρουόμενες προτεραιότητες μεταξύ των ομάδων.

Συνεχίστε να προγραμματίζετε ευκίνητα. Η αλλαγή των κανονισμών και των επιδοτήσεων καθιστά πιο σημαντική από ποτέ την ύπαρξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης που συνεχώς επαναξιολογούνται. Αντί να βασίζονται σε υπερβολικά περιοριστικά στρατηγικά σχέδια, οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, μια προσέγγιση που να διατυπώνει ξεκάθαρα τις υποθέσεις που στηρίζουν τις τρέχουσες αποφάσεις και να επιτρέπει ταχύτερες περιστροφές όταν αλλάζουν αυτές οι παραδοχές. Οι ηγέτες και οι ομάδες τους πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να προσαρμοστούν γρήγορα και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ειδικούς σε θέματα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι εργασίες συμμορφώνονται με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς.

Δημιουργήστε προσαρμοστικότητα για την καταπολέμηση της αβεβαιότητας. Για να χτιστεί η προσαρμοστικότητα ενόψει της αβεβαιότητας, οι ομάδες πρέπει να διατηρούν ανοιχτές ροές πληροφοριών, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού. Οι συνεργασίες με κυβερνητικούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πιο ομαλή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες πολιτικές. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συχνά μια νοοτροπία βασισμένη στην κληρονομιά στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά οι ηγέτες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την τάση στρατολογώντας εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο για να δείξουν την ανάγκη για αλλαγή.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι συνεχώς σε επιφυλακή για αλλαγές στις εξωτερικές συνθήκες που παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες για εποικοδομητική δράση. Οι πληροφορίες πρέπει να ρέουν ομαλά στον οργανισμό, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να πειραματιστούν, να μάθουν, να επαναξιολογήσουν και να κινηθούν γρήγορα.

Η πορεία προς την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ξεκινήσει καλά και η πρόοδος μπορεί να επιταχυνθεί δημιουργώντας την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού περιβάλλοντος. Σε έναν κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενης ζήτησης, ανταγωνισμού, κινήτρων, οχημάτων χρηματοδότησης και ρυθμιστικών πολιτικών, αυτή η ποιότητα δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά είναι απαραίτητη για συνεχή επιτυχία.

Μάρθα Ντίρι είναι κύριος, και Gaurav Gupta είναι διευθύνων σύμβουλος, του Κόττερ.

Schreibe einen Kommentar