Γενική παθολογία – Wamo Medical College – WamoOnline.com

21
Γενική παθολογία – Wamo Medical College – WamoOnline.com

Εισαγωγή

Η γενική παθολογία περιγράφει ένα σύνθετο και ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τη μελέτη του
μηχανισμούς πίσω από τον τραυματισμό κυττάρων και ιστών και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται και
επιδιορθώνει τον τραυματισμό. Παραδείγματα περιοχών που μπορούν να μελετηθούν περιλαμβάνουν νέκρωση, νεοπλασία, πληγή
επούλωση, φλεγμονή και πώς τα κύτταρα προσαρμόζονται στον τραυματισμό.
Οι παθολόγοι χρησιμοποιούν γενικές, μικροσκοπικές, ανοσολογικές, γενετικές και μοριακές μεθόδους για να
προσδιορίζουν την παρουσία της νόσου και συχνά συνεργάζονται στενά με χειρουργούς, ακτινολόγους,
και ογκολόγοι. Οι παθολόγοι μπορούν να υπο-ειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η γαστρεντερολογία,
γυναικολογική παθολογία, αιματολογικές παθήσεις, διαταραχές πήξης, μικροβιολογία, πνεύμονες και μαστοί
καρκίνους και πολλά άλλα. Για κάθε υποειδικότητα ιατρικής ή χειρουργικής υπάρχει παθολόγος
αντίστοιχο, βοηθά στη σωστή διάγνωση και καθοδηγεί τη φροντίδα του ασθενούς.

Παθολογία
 Παθολογία είναι η μελέτη της νόσου με επιστημονικές μεθόδους.
 Η λέξη παθολογία προήλθε από τις λατινικές λέξεις “patho” & “logy”. «Πάθο» σημαίνει
ασθένεια και «λογία» σημαίνει μελέτη, επομένως η παθολογία είναι μια επιστημονική μελέτη της νόσου.
 Οι ασθένειες μπορεί να οριστούν ως μια μη φυσιολογική παραλλαγή στη δομή ή τη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους του
το σώμα.

Η παθολογία δίνει εξηγήσεις για μια ασθένεια μελετώντας τις ακόλουθες τέσσερις πτυχές της
η ασθένεια.
1. Αιτιολογία,
2. Παθογένεια,
3. Μορφολογικές αλλαγές και
4. Λειτουργικές διαταραχές και κλινική σημασία.

Schreibe einen Kommentar