Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Δράσης και Θεσμικά Σχέδια 2023 – Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

14
Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Δράσης και Θεσμικά Σχέδια 2023 – Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Κολομβίας – INM προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ομάδες αξιών και ομάδες συμφερόντων), να συμμετάσχουν στην κατασκευή των σχεδίων του για την Εγκυρότητα του 2023 επιδιώκοντας να λάβουν τις συνεισφορές, τις παρατηρήσεις ή/και τις προτάσεις τους, ενώπιον του στις ενέργειες που πρέπει να κάνει το ΙΝΜ. Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας μέσω της παρακάτω φόρμας το αργότερο έως τις 30 Ιανουαρίου 2023:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0lm_mMnSJvzVU69_44Br-ViK6RZWxLG7Iy5-TlbIukXUYA/viewform?usp=sf_link

Μεταβείτε στην ενότητα σχεδίων

Schreibe einen Kommentar