Θεωρήσεις ζώνης επέκτασης 800 MHz

37
Θεωρήσεις ζώνης επέκτασης 800 MHz

Ζητήματα μετεγκατάστασης ζώνης επέκτασης

Πολλοί κάτοχοι άδειας λειτουργούν με φάσμα σε αυτό που αναφέρεται ως Ζώνη Επέκτασης (το εύρος των συχνοτήτων 815-816/860-861 MHz). Η FCC έχει υποδείξει στην αναφορά και εντολή επανασύνδεσης 800 ότι αυτοί οι κάτοχοι άδειας πρέπει να «επιλέξουν» για να υποδείξουν εάν επιθυμούν ή όχι να διατηρήσουν τα κανάλια τους ή να επιλέξουν να μετακινηθούν σε συχνότητες χαμηλότερες στη ζώνη μεταξύ 809-815/854-860 MHz. Ο κανόνας FCC θεσπίζει μια υπόθεση ότι οι χρήστες PS θα μετακινηθούν ΕΚΤΟΣ ΑΝ επιλέξουν επίσημα να παραμείνουν στα υπάρχοντα κανάλια τους.

Η πρόθεση της ζώνης επέκτασης και της συσχετιζόμενης ζώνης φρουράς είναι να βοηθήσουν στο διαχωρισμό των λειτουργιών δημόσιας ασφάλειας και άλλων μη κυψελωτού τύπου από τις λειτουργίες ESMR που λειτουργούν στις ανώτερες ζώνες.

Θεωρήσεις

Για Παραμονή στη Μπάντα:

  • Δεν υπάρχει ιστορικό παρεμβολών από ESMR
  • Η περιοχή λειτουργίας δεν είναι πιθανό να δει ανάπτυξη μελλοντικής επέκτασης του ESMR
  • Η FCC έχει εφαρμόσει νέα ενισχυμένα κριτήρια προστασίας από παρεμβολές
  • Αποφεύγει τη διακοπή της επανατοποθέτησης
  • Η νέα ζώνη φρουράς παρέχει μια προσωρινή μνήμη διαχωρισμού που δεν υπάρχει στην τρέχουσα διαμόρφωση (pre-banding)

Για να επιλέξετε να μετακινηθείτε:

  • Συνεχές ιστορικό παρεμβολών
  • Υψηλές δυνατότητες για μελλοντική επέκταση των συστημάτων ESMR στην περιοχή λειτουργίας
  • Πάγωμα της περιοχής λειτουργίας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να επεκτείνετε την περιοχή λειτουργίας σας εάν βρίσκεστε σε συγκεκριμένα κανάλια που μετατράπηκαν σε λειτουργία EMSR στη διαδικασία Rebanding Rulemaking.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος

Η επανασύνδεση θα οδηγήσει δυνητικά σε υπερβολικά κανάλια διαθέσιμα στη δημόσια ασφάλεια αποκλειστικά για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επαναζάντας σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή. Οι εταιρείες που επιλέγουν να μετακινηθούν από τη ζώνη επέκτασης στην κάτω ζώνη θα μειώσουν τον πιθανό αριθμό των διαθέσιμων επιπλέον καναλιών στην περιοχή τους. Μόλις ο κατεστημένος χρήστης Δημόσιας Ασφάλειας μετακινηθεί από ένα κανάλι στη ζώνη επέκτασης, τότε αυτό το κανάλι επαναπροσδιορίζεται μόνο για χρήση SMR. Έτσι, το „κανάλι“ χάνεται ως πόρος PS σε αυτήν την περιοχή. Για αυτόν τον λόγο, τα πρακτορεία μπορεί να θέλουν να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της απομάκρυνσης από το κανάλι. Εάν ένα πρακτορείο πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει μια πιθανότητα παρέμβασης ως αποτέλεσμα της παραμονής του στο κανάλι, τότε σίγουρα θα πρέπει να σκεφτεί να μετακινηθεί. Εάν, από την άλλη πλευρά, υπάρχει μικρή πιθανότητα παρεμβολής, τότε μπορεί να θέλουν να διατηρήσουν αυτή τη συχνότητα ως μέσο μεγιστοποίησης του συνολικού φάσματος που είναι διαθέσιμο για χρήση Δημόσιας Ασφάλειας στην περιοχή.

Οι κάτοχοι άδειας που δραστηριοποιούνται στην νοτιοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να συμβουλευτείτε το δεύτερο Erratum της FCC στα 800 MHz R&O για πρόσθετες πληροφορίες και μικρές αλλαγές στη ζώνη σε ορισμένες καθορισμένες περιοχές.

Γραφικό ρύθμισης παραμέτρων ζώνης γραφικών καναλιών επαναζώνης

Δώδεκα προηγουμένως κανάλια B/ILT μετατράπηκαν σε PS

311…………………………………………… 856.0125
312…………………………………………… .0375
313…………………………………………… .0625
314…………………………………………… .0875
351……………………………………………… 857.0125
352…………………………………………… .0375
353…………………………………………… .0625
354…………………………………………… .0875
391…………………………………………… 858.0125
392…………………………………………… .0375
393…………………………………………… .0625
394…………………………………………… .0875

Δώδεκα προηγουμένως κανάλια PS μετατράπηκαν σε B/ILT

479…………………………………………… 860.2125
480…………………………………………… .2375
481…………………………………………… .2625
488…………………………………………… .4375
489…………………………………………… .4625
490…………………………………………… .4875
499…………………………………………… .7125
500…………………………………………… .7375
501…………………………………………… .7625
508…………………………………………… .9375
509…………………………………………… .9625
510…………………………………………… .9875

Schreibe einen Kommentar