Πηγαίνετε εκεί που πάνε οι έμποροι

11
Πηγαίνετε εκεί που πάνε οι έμποροι

Σε ποιους απευθύνονται οι εταιρείες;

Σε μια έρευνα 600+ ηγετών μάρκετινγκ, το 68% ανέφερε ότι δυσκολευόταν να προσλάβει έναν εσωτερικό έμπορο, το 67% πιστεύει ότι η πρόσληψη θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη με την πάροδο του χρόνου και το 80% πρόσφατα συνεργάστηκε με έναν ελεύθερο επαγγελματία έμπορο. Οι ηγέτες υπολογίζουν τώρα την εξωτερική ανάθεση σχεδόν του μισού όλων των εργασιών μάρκετινγκ για συμβάσεις ταλέντων.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ σε όλη τη χώρα βασίζονται σε υπάρχουσες συνδέσεις, αγορές ταλέντων, εταιρείες διαχειριζόμενων υπηρεσιών, παρόχους λύσεων εργατικού δυναμικού και εταιρείες στελέχωσης για να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση σε καταρτισμένους ελεύθερους επαγγελματίες του μάρκετινγκ.

72% των ηγετών χαρακτηρίζουν θετική την εμπειρία τους ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το 92% όσων αρχικά ήταν απρόθυμοι ήταν ευχαριστημένοι με την απόφασή τους. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αναφέρουν την ευελιξία ως το κύριο όφελος, καθώς τα μοντέλα ανεξάρτητων επαγγελματιών μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα σωστά ταλέντα τη σωστή στιγμή χωρίς τους κινδύνους ή το κόστος της άμεσης πρόσληψης.

Schreibe einen Kommentar