Σε δημόσια διαβούλευση Risk Matrix του INM της Κολομβίας έως τις 30 Ιανουαρίου τον επόμενο – Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

4
Σε δημόσια διαβούλευση Risk Matrix του INM της Κολομβίας έως τις 30 Ιανουαρίου τον επόμενο – Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Σε δημόσια διαβούλευση το Risk Matrix του INM της Κολομβίας έως τις 30 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας της Κολομβίας καλεί τους πολίτες να κάνουν σχόλια σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στη διαχείριση του INM και που αποστέλλονται στον πίνακα κινδύνου της οντότητας, ο οποίος δημοσιεύεται για δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Ιανουαρίου 2023 στο Anti- Ενότητα Σχέδιο Διαφθοράς και Εξυπηρέτησης Πολιτών στον ιστότοπο της οντότητας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2023/01/Riesgos-de-corrupcio%CC%81n-PDF.pdf και τα σχόλια σε αυτό είναι πρέπει να προσθέσετε στη μορφή που δημοσιεύεται εδώ https://docs.google.com/forms/d/1M6lTQKKygSvi3OnwxxuR5qkQRH4iW2jbm9F9TmaAyDE/edit

Schreibe einen Kommentar