7 βήματα που χρειάζονται για να γράψετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο – Lendigo Nigeria

0
7 βήματα που χρειάζονται για να γράψετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο – Lendigo Nigeria

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη φασαρία ή τη μικρή σας επιχείρηση μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε την επιχειρηματική σας ιδέα, να θέσετε στόχους και να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση από επενδυτές ή δανειστές. Ένα καλογραμμένο επιχειρηματικό σχέδιο θα χρησιμεύσει επίσης ως οδικός χάρτης που θα πρέπει να ακολουθήσετε καθώς αναπτύσσετε την επιχείρησή σας. Ακολουθούν τα κύρια στοιχεία ενός τυπικού επιχειρηματικού σχεδίου:

Περίληψη των κυριότερων σημείων: Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου συνολικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή της επιχείρησής σας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα προσφέρετε, της αγοράς-στόχου σας και των οικονομικών σας προβλέψεων.

Περιγραφή δουλειάς: Σε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να δώσετε μια πιο λεπτομερή εξήγηση της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της (εάν έχει), των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει και του κλάδου ή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Ανάλυση αγοράς: Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση της αγοράς-στόχου σας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της αγοράς, των πελατών-στόχων σας και του ανταγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσετε πώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών-στόχων σας.

Πωλήσεις και μάρκετινγκ: Σε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να περιγράψετε τη στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο σκοπεύετε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε πελάτες, καθώς και πώς θα τιμολογήσετε και θα προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Λειτουργίες: Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιγράφει πώς θα λειτουργεί η επιχείρησή σας σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την τοποθεσία, το απόθεμα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό.

Οικονομικές Προβολές: Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικές προβλέψεις για την επιχείρησή σας, όπως προβλεπόμενες καταστάσεις εισοδήματος, καταστάσεις ταμειακών ροών και ισολογισμούς. Αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να βασίζονται στην έρευνα αγοράς, στη στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που κάνετε για την επιχείρησή σας.

Παραρτήματα: Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα που υποστηρίζουν τις πληροφορίες στο επιχειρηματικό σας σχέδιο, όπως βιογραφικά βασικού προσωπικού, συστατικές επιστολές ή συμβάσεις.

Να θυμάστε ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα ζωντανό έγγραφο και θα πρέπει να το ελέγχετε και να το ενημερώνετε τακτικά καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται και αλλάζει. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι, ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση από εξωτερικούς επενδυτές, ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε ό,τι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, επομένως είναι χρήσιμο να το έχετε.

Μπορεί να βρείτε διαφορετικά πρότυπα και περιγράμματα στο διαδίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο για την επιχείρησή σας και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Επίσης, κάποιο λογισμικό επιχειρηματικού σχεδίου που μπορεί να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μπορεί να σας φανούν χρήσιμο.

Αφού δημιουργήσετε την επιχείρησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δάνεια αφού δημιουργήσετε έσοδα έως και 6 μήνες.

Schreibe einen Kommentar