9 τρόποι για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής σας – Lendigo Nigeria

0
9 τρόποι για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησής σας – Lendigo Nigeria

Κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης, τα δύο πιο σημαντικά βήματα για τη μεγιστοποίηση των επιπέδων κέρδους είναι η βελτίωση των εσόδων και η ελαχιστοποίηση των δαπανών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ελαχιστοποίηση των δαπανών μπορεί να είναι αρκετά επίπονη για τις επιχειρήσεις, καθώς συχνά απαιτεί πολλές θυσίες. Ωστόσο, η μείωση του κόστους μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη για τη διάσωση συγκεκριμένων καταστάσεων.

Τι είναι τα Λειτουργικά Έξοδα;

Τα λειτουργικά έξοδα ή τα λειτουργικά έξοδα αναφέρονται στα έξοδα ή τα κόστη για την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Αυτά τα έξοδα καλύπτουν ένα εύρος δαπανών που συνεπάγεται η λειτουργία μιας επιχείρησης που κυμαίνονται από το κόστος εργασίας, τις προμήθειες πωλήσεων, το κόστος συντήρησης, τις αποσβέσεις κ.λπ.

Η κατανόηση του τρόπου μέτρησης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας είναι απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει επειδή σας βοηθά να βρείτε τρόπους για να ελαχιστοποιήσετε αυτά τα κόστη. Εκτός από το κόστος, οι δείκτες λειτουργικού κόστους είναι επίσης σημαντικές μετρήσεις, καθώς βοηθούν στην εξαγωγή άλλων βασικών επιχειρηματικών μετρήσεων, όπως ο δείκτης λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων.

Τρόποι για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων

Για τις μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις, η μείωση του λειτουργικού κόστους βοηθά την επιχείρηση με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα με τη βελτιστοποίηση των κερδών. Η μείωση του λειτουργικού κόστους σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί ούτε επιβάλλει τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρετε. Μερικοί πρακτικοί τρόποι για τη βέλτιστη μείωση του λειτουργικού κόστους στην επιχείρησή σας περιλαμβάνουν:

  1. Αποκτήστε τις καλύτερες τιμές

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρησή σας απαιτεί τακτική συνεργασία με προμηθευτές. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης των λειτουργικών εξόδων είναι να προσέχετε τις καλύτερες τιμές κατά την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Πριν προσελκύσετε οποιονδήποτε προμηθευτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος εργασίας του και τις καλύτερες τιμές που μπορούν να προσφέρουν. Αφού λάβετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε στη συνέχεια να συγκρίνετε αποτελεσματικά την προσφορά κάθε προμηθευτή και να επιλέξετε τον προμηθευτή που προσφέρει την καλύτερη τιμολόγηση για το προσφερόμενο προϊόν/υπηρεσία.

Ωστόσο, ενώ προσπαθείτε να εξοικονομήσετε χρήματα λαμβάνοντας τις καλύτερες τιμές, βεβαιωθείτε ότι οι προσφορές με τις καλύτερες τιμές προέρχονται από έναν εξίσου εξειδικευμένο προμηθευτή. Δεν θέλετε να πυροβολήσετε τον εαυτό σας στο πόδι πληρώνοντας λιγότερα για μια υπηρεσία, μόνο και μόνο για να την έχετε κακή εκτέλεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να καταλήξετε να ξοδέψετε περισσότερα από όσα είχατε σχεδιάσει ή φανταστείτε ποτέ. Επομένως, κάντε την έρευνά σας καλά και εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας για να αποφύγετε ιστορίες που αγγίζουν.

  1. Πραγματοποιήστε έγκαιρες πληρωμές

Ένας άλλος τρόπος για να μειώσετε το λειτουργικό σας κόστος με τους προμηθευτές είναι η έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων σας. Όσο κι αν φαίνεται ότι δεν εξοικονομείτε πολλά, μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποιο ποσοστό στο κόστος πληρώνοντας νωρίς τα τιμολόγια. Εκτός από αυτό, η πρόωρη πληρωμή βοηθά επίσης στην αποτροπή ορισμένων τελών που συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές από ορισμένους προμηθευτές. Η ίδια αρχή ισχύει για επιχειρηματικά δάνεια και άλλα χρέη. Το να μην πληρώσετε αρκετά νωρίς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσού που υποτίθεται ότι πρέπει να πληρώσετε.

Φυσικά, και άλλοι πωλητές θέλουν να βγάλουν χρήματα. Έτσι, εάν επιλέξετε να τα πληρώσετε σε δόσεις, ορισμένα επισυναπτόμενα κόστη ενδέχεται να κατανεμηθούν στο επιλεγμένο πρόγραμμα πληρωμών. Έτσι, και πάλι, συνοψίζεται στην επιλογή των καλύτερων προσφορών – αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε προκαταβολικά και να εξοικονομήσετε χρήματα, οπωσδήποτε, κάντε το! Αλλά αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από τη συμφωνία πληρώνοντας σε δόσεις, τότε προχωρήστε!

  1. Βελτιστοποίηση τεχνολογίας

Η τεχνολογία προσφέρει πλέον στις επιχειρήσεις πολλές προσιτές λύσεις που τις βοηθούν να εξοικονομήσουν πολλά λειτουργικά κόστη. Με τη σωστή τεχνολογία, η επιχείρησή σας μπορεί πλέον να αυτοματοποιήσει και να εξορθολογίσει πολλές επιχειρηματικές λειτουργίες που οδηγούν σε μειωμένο λειτουργικό κόστος. Ο αυτοματισμός και ο εξορθολογισμός βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες να μειώσουν το ποσό που δαπανούν για εργασία.

Ένας άλλος τρόπος για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της τεχνολογίας στη λειτουργία της επιχείρησής σας είναι η εξ αποστάσεως εργασία. Βάζοντας μέρος του προσωπικού σας να εργάζεται από το σπίτι, μπορείτε να εξοικονομήσετε μέρος του κόστους που σχετίζεται με την απόκτηση ενός μεγάλου χώρου εργασίας για να φιλοξενήσει τους υπαλλήλους σας ανά ώρα. Αυτό ξεχειλίζει και σας βοηθά να εξοικονομήσετε άλλα κόστη, καθώς μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε τους υπαλλήλους σημαντικά λιγότερα λόγω της ελευθερίας να εργάζονται από το σπίτι.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην απομακρυσμένη εργασία είναι να διασφαλίσετε ότι η ομάδα σας χρησιμοποιεί αποτελεσματικά επιλεγμένα μέσα τηλεπικοινωνιών. Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες αξιώσεις υποστηρίζουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία του προσωπικού σας βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους καθώς εργάζονται στον χώρο που προτιμούν.

  1. Εξωτερική ανάθεση ορισμένων διαδικασιών

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η εξωτερική ανάθεση είναι επίσης μια αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αντί να επιβαρύνεστε με κάποιο κόστος εργασίας που μπορεί να αποφευχθεί, μπορείτε να αναθέσετε τις εργασίες σε τρίτους μεμονωμένα άτομα ή οργανισμούς. Κάνοντας αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε το κόστος ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται σε ολόκληρη τη διαδικασία, καθώς η πρόσληψη προσωπικού ενδέχεται να απαιτεί κόστος διαφήμισης, πρόσληψης, ακόμη και κόστος εκπαίδευσης.

  1. Πραγματοποιήστε έγκαιρη αναθεώρηση

Μια πρακτική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση του κόστους για την επιχείρησή σας είναι να πραγματοποιήσετε μια έγκαιρη αναθεώρηση για να εντοπίσετε τι λειτουργεί και τι όχι. Στη συνέχεια, από εκεί και πέρα, μειώνετε το κόστος των αναποτελεσματικών διαδικασιών. Αυτό μειώνει τη σπατάλη πόρων και χρόνου. Και αν με ρωτάτε, ο χρόνος και οι πόροι είναι χρυσός στην επιχείρηση! Ενσωματώστε αυτήν την κριτική στην εταιρική σας κουλτούρα, ώστε ο καθένας να μπορεί να προσδιορίσει αποτελεσματικά τι λειτουργεί για την εταιρεία και να εργαστεί σε αυτό.

  1. Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων

Πολλές μικρές επιχειρήσεις κάνουν συχνά το λάθος να υπεραριθμούν το προσωπικό. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσετε το λειτουργικό κόστος είναι να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα του προσωπικού σας. Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία του πιο πολύτιμου προσωπικού σας και αξιοποιήστε τα αντί να προσλαμβάνετε πολλά άτομα για τους διάφορους ρόλους μέσα στον οργανισμό. Εάν το κάνετε αυτό, θα ελαχιστοποιήσετε αποτελεσματικά το κόστος εργασίας.

  1. Ελαχιστοποιήστε τα επιπλέον προνόμια και μπόνους

Όταν ελαχιστοποιείτε το κόστος στην επιχείρησή σας, είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας το προσωπικό σας στη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους παίρνετε φαινομενικά δραστικές αποφάσεις. Η περικοπή επιπλέον μπόνους και προνομίων είναι ένας από τους τρόπους ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, αντί να περικόψετε απότομα αυτά τα μπόνους και τα πρόσθετα προνόμια, μπορείτε να ξεκινήσετε προσαρτώντας στόχους υπαλλήλων σε αυτά τα μπόνους για να χρησιμεύσει ως τρόπος βελτιστοποίησης του κόστους.

  1. Ελέγξτε και ακυρώστε τις αχρησιμοποίητες υπηρεσίες

Οι περισσότερες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν μερικές αχρησιμοποίητες ή υποχρησιμοποιούμενες υπηρεσίες. Εάν προσπαθείτε να μειώσετε το κόστος ως επιχείρηση, είναι λογικό να πραγματοποιήσετε μια διεξοδική ανασκόπηση όλων των πληρωμένων υπηρεσιών που προσφέρετε ως επιχείρηση και να διατηρήσετε μόνο τις πιο σημαντικές. Ίσως ανακαλύψετε ότι τελικά δεν είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες τόσο σημαντικές όσο φαίνονται.

  1. Εξερευνήστε τις Συντηρητικές Επιλογές

Με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων ορισμένων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή κάποιων φιλικών προς το περιβάλλον αλλαγών στην επιχείρησή σας μπορεί να είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να εξοικονομήσετε κόστος. Για παράδειγμα, αντί να προτιμάτε τους τυπικούς λαμπτήρες για τον χώρο του γραφείου σας, η επιλογή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας είναι μια πιο οικονομική επιλογή, καθώς τείνουν να διαρκούν πολύ περισσότερο και δεν έχουν προβλήματα θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείτε κόστος στους λογαριασμούς ρεύματος. Η δημιουργία ενός φυσικού χώρου συμβάλλει στη μείωση του κόστους απόρριψης φυσικών απορριμμάτων και κάποιων άλλων μηνιαίων ειδών γραφείου.

Τελικές σκέψεις

Συμπερασματικά, εάν θέλετε να βελτιώσετε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους σας, ίσως θέλετε να αναζητήσετε έξυπνους τρόπους για να μειώσετε ή να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Προσέξτε όμως τις επιπτώσεις του λειτουργικού κόστους που μειώνετε και διορθώνετε όταν χρειάζεται.

Στην επιχείρηση, βρίσκεστε πάντα σε μια σταθερή κατάσταση ροής, επομένως η προσαρμογή θα πρέπει να αποτελεί μέρος της βασικής σας δύναμης. Συνολικά, βεβαιωθείτε ότι δεν διακυβεύετε την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Θυμηθείτε, απλώς προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη επωνυμία για τον εαυτό σας – μην το σκοτώσετε!

Schreibe einen Kommentar